Werking A.Smoke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inlaat, kanaalaansluiting
2. Voorfilter 1
3. Voorfilter 2
4. HEPA-Filter
5. Ventilator
6. A.Monitor / Drukmeters
7. Schakelkast (optioneel)
8. Olieretourtank en pomp (optioneel)
9. Luchtuitlaat
Verontreinigde lucht wordt aangezogen in de onderste sectie van de samengestelde A.Smoke (1) en passeert het eerste voorfilter (2), hier worden de meeste oliedeeltjes gevangen. Dit voorfilter raakt verzadigd met olie. Speciale draineerkanaaltjes voeren de olie af naar de ondergelegen olieretourtank met pomp (8). De lucht komt dan in het tweede voorfilter (3) waar de resterende grote deeltjes worden gevangen. De lucht komt dan in het Hepa-filter (4) en vervolgens bij de ventilator (5). Hierna is de lucht dusdanig gereinigd dat in de meeste situaties deze kan worden terug gebracht in de werkruimte (9).

Acema Systems

Acema is gespecialiseerd in industriële klimaattechniek. Naast ventilatietechniek
richten wij ons in het bijzonder op het filteren van stofdeeltjes (aërosolen) die ....
Lees meer