Stof Filters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De TSF is ontworpen voor industriële toepassing en omvat een complete serie "zelfreinigende" filtereenheden voor het filteren van lucht met droge stoffen. Volgens de Absolent standaard is ook bij dit product geen compromis gedaan aan functionaliteit en kwaliteit zodat het filter voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. Het filterprincipe is volgens een door Absolent aangevraagd patent,  "Down-Flow" techniek. Hierdoor is het filtermedium beter te reinigen en wordt de levensduur verlengd. De TSF heeft een modulaire opbouw. Hiermee is het mogelijk projectgerichte oplossingen te creëren van een kleine decentrale eenheid tot een grote centrale installatie. Ook uitbreiding van een bestaande installatie is hierdoor eenvoudig te realiseren. Door de mogelijkheid van verschillende soorten filterpatronen is de TSF bij veel processen toe te passen zoals; lassen, slijpen, snijden (plasma) malen, poeder coating, wegen, etc.

 

Als men een filter selecteert dan zijn er een aantal punten belangrijk.

 • Het is belangrijk, vooral bij continueprocessen, dat het filter kan worden gereinigd tijdens het filterproces. Optimale reiniging kan alleen plaats vinden als de filterpatroon verticaal is geplaatst en het stof makkelijk los kan komen van de filterwand.Als een filterparoon te fijn geplooid is zal het totale filteroppervlak niet effectief  benut kunnen worden en is een goede reiniging moeilijk. Lucht die kleine stofdeeltjes bevat, zoals bij plasmasnijden en lasdampen, moeten daarom gefilterd worden met een niet te fijn geplooid filterpatroon.
 • Een filterpatroon moet niet worden overbelast. Als men te veel lucht per m² filteroppervlak verplaatst wordt het reinigen ernstig bemoeilijkt. Als de lucht kleine stofdeeltjes bevat is het belangrijk de belasting van het filter laag te houden. Bij het bepalen van het benodigd filteroppervlak moet men er vanuit kunnen gaan dat het totale oppervlak effectief wordt benut. Dit is alleen mogelijk bij een filterpatroon dat optimaal gereinigd kan worden.
 • De TSF filtereenheden zijn voorzien van filterpatronen van een zeer hoge kwaliteit. Een filterpatroon van hoge kwaliteit laat een hogere belasting toe met behoud van een optimale reinigingsmogelijkheid.
 • Een "Down Flow" filter kan compacter worden gebouwd omdat de neerwaartse luchtstroom de stof, die loskomt van het filteroppervlak, gelijktijdig meevoert naar de stofcontainer.
 • Filterpatronen moeten uiteraard eenvoudig te vervangen zijn. Echter onder normale omstandigheden en bij een juiste selectie heeft een kwaliteitsfilter een levensduur van meer dan 2 jaar en is vervanging niet vaak nodig. Het is gunstiger een filter te selecteren dat bestand is tegen vocht en gereinigd kan worden

 

 

 • Filterpatronen met grote filtereigenschappen.
 • De filterpatronen zijn geplooid volgens een nieuwe techniek. Het filtermedium kan hierdoor meer lucht reinigen, per m², dan elk ander filter.
 • Standaard uitgevoerd met een persluchtgeregeld reinigings- systeem, dit voorkomt onnodig reinigen en belasten van de filterpatronen.
 • Het filteren vindt plaats volgens een, door Absolent aangevraagd, patent op de zgn. "down-flow" techniek. Hierdoor is een betere reiniging van het filtermedium mogelijk, vooral bij continubedrijf.
 • Een stabiele- en compacte behuizing zorgt voor minimaal gebruik van vloeroppervlak en zorgt voor een laag geluidsniveau.
 • Reinigbare filterpatronen.
 • Eenvoudig in onderhoud.

Acema Systems

Acema is gespecialiseerd in industriële klimaattechniek. Naast ventilatietechniek
richten wij ons in het bijzonder op het filteren van stofdeeltjes (aërosolen) die ....
Lees meer