Werking A.Dust

Acema Systems - Werking A.Dust Filter unit

 

De verontreinigde lucht wordt aan een zijde van de eenheid aangezogen (1).  Als de lucht in de filterkamer komt neemt de luchtsnelheid sterk af. Hierdoor vallen de zwaarder stof- deeltjes naar beneden, direct in de stofcontainer (10). Hierna wordt de lucht en de lichtere stofdeeltjes in de filter- patronen gezogen (2). Door deze patronen worden kleinere stofdeeltjes gefilterd. De redelijk schone lucht passeert dan de ingebouwde ventilator (4) en gaat via een absoluutfilter (3) naar de uitlaat (5).  Hierna is de lucht dusdanig gereinigd dat deze in de meeste situatie terug kan naar de werk ruimte. Wanneer het drukverlies over de filter- patronen (2) de ingestelde maximale drukval bereikt wordt de klep van de persluchttank (7) geopend. Hierin bevindt zich lucht voor het reinigen van de filterpatronen. Deze lucht wordt via de reinigingsnozzles (8) pulserend en met een druk van ca. 4 bar in de filterpatronen wordt geblazen (1 nozzle per patroon). De pulserendelucht blaast de stof van het filteroppervlak los. Het los komende stof valt dan in de stofcontainer (10).

1. Inlaat
2. Filterpatronen
3. Absoluutfilter
4. Ventilator
5. Uitlaat
6. Drukmeters
7. Tank voor reinigingslucht (6 bar.)
8. Reinigingsnozzle
9. Elektrische drukschakelaar
10. Stofcontainer

Acema Systems

Acema is gespecialiseerd in industriële klimaattechniek. Naast ventilatietechniek
richten wij ons in het bijzonder op het filteren van stofdeeltjes (aërosolen) die ....
Lees meer